Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
27.3.2018.

Muzički oblici, modul 2 (mešoviti odseci)
Klasa: Ivan Brkljačić, vanredni profesor

Kolokvijum, rezultati:
1. Svetlana Stričević: 10 (20 bodova)
2. Veljko Nenadić: 10 (19,5 bodova)
3. Dušan Đorđević: 9-10 (18,5 bodova)
4. Ana Mijailović: 9-10 (18,5 bodova)
5. Jovana Đorđević: 9 (18 bodova)
6. Mateja Nikolić: 9 (17 bodova)
7. Mia Matković: 8 (16 bodova)
8. Aleksandar Jovanović: 8 (15,5 bodova)
-------------------------------------------------
9. Milica Radić: 9 (17 bodova)

Nije položio:
1. Petar Vukosavljević


Objavljeno: 31.3.2018.


Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
27.3.2018.

Analiza muzičkih oblika, modul 2 (МТ)
Klasa: Ivan Brkljačić, vanredni profesor

Kolokvijum, rezultati:
analiza 50% / rider 50% / ukupna ocena
1. Bojana Bošnjak: 10 (24,5 bodova) / 10 (25 bodova) / 10 (24,75 bodova)
2. Grigorij-Nikolaj Jakovljević: 9-10 (22,5 bodova) / 10 (23,5 bodovaa) / 10 (23 boda)
3. Tina Žuržinović: 9 (22 boda) / 10 (23 boda) / 9-10 (22,5 bodova)
4. Teodora Martinović: 9 (21 bod) / 10 (24 boda) / 9-10 (22,5 bodova)
5. Saša Despotović: 9 (21,5 bodova) / 9 (21,5 bodova) / 9 (21,5 bodova)
6. Emilija Jovanović: 8 (18 bodova) / 9 (20,5 bod) / 8-9 (19,75 bodova)
7. Vladana Čović: 8 (18 bodova) / 9 (21 bod) / 8-9 (19,5 bodova)
8. Isidora Popović: 7 (15 bodova) / 5 (0 bodova) / 6 (10,5 bodova)


Objavljeno: 31.3.2018.