Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
Muzički oblici, modul 4.
klasa: Ivan Brkljačić, vanr. prof.
Rezultati pismenog ispita održanog 30.05.2017.

1. Aleksandra Dašić: 10 (19 bodova)
2. Ana Ćirilović: 9 (18 bodova)
3. Marija Božović: 9 (18 bodova)
4. David Atanacković: 9 (17,5 bodova)
5. Mina Trifunović: 8-9 (16,5 bodova)
6. Nevena Ilić: 8-9 (16,5 bodova)
7. Anđela Milić: 8 (16 bodova)
8. Tanja Žderić: 8 (16 bodova)
9. Dušica Mladenović: 8 (15 bodova)
10. Jovana Jelić: 8 (15 bodova)
11. Violeta Jokić: 8 (15 bodova)
12. Milica Marić: 8 (15 bodova)
13. Jovana Vukosavljević: 8 (15 bodova)
14. Miljana Mihajlović: 8 (15 bodova)
15. Marina Lukić: 7 (13 bodova)
16. Tisa Jukić: 6 (11 bodova)
17. Andrea Jovanović: 6 (11 bodova)
18. Vasilija Đurović: 6 (11 bodova)

Nije položila:
1. Milica Aleksić

Napomena:
Rezultati pismenog dela ispita u okviru modula 3, kao i 2. roka kolokvijuma biće objavljeni u četvrtak na početku usmenog dela ispita.

Objavljeno: 13. juna 2017.