Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu
Aranžiranje, modul 2
klasa: Ivan Brkljačić, vanr. prof.

Rezultati pismenog dela ispita (25.5.2018)

1. Mina Jocić: 10 (29 bodova)
2. Nikola Barać: 10 (29 bodova)
3. Nenad Milosavljević: 10- (28 bodova)
4. Đorđe Vojinović: 10-9 (27 bodova)
5. Milan Matić: 9 (25 bodova)
6. Tamara Pandilovski: 9 (25 bodova)
7. Magdalena Petrović: 9-8 (24 boda)
8. Monika Murić: 9-8 (24 boda)
9. Ivan Nikolić: 8 (22 boda)
10. Dimitrije Ranđelović: 8- (21 bod)
11. Isidora Arsić: 7 (19 bodova)
12. Aleksandra Ilić: 7- (18 bodova)

-----------------------------------------------------------------

Aranžiranje MAS, modul 2
1. Miljana Bulatović: 10 (29 bodova)

--------------------------------------------------------

Aranžiranje, modul 1
1. Jana Počuča: 10-9 (27 bodova)

--------------------------------------------------------

Aranžiranje, modul 2, kolokvijum (2. rok)
1. Aleksandar Rakić: 8 (22 bodova)
2. Marija Gardinovački: 7-6 (18 bodova)

Objavljeno: 9.6.2018.