Sala Fakulteta muzičke umetnosti Beograd

27.06.2011. je u Sali Fakulteta muzičke umetnosti izvedena kompozicija Ivana Brkljačića "...u treptaju oka..."
Izvođači su bili: Neda Hofman i Srđan Sretenović.