Kluž, Rumunija

25.11.2010. je u okviru koncerta “Recital de Muzica Contemporana”, u rumunskom gradu Klužu, premijerno izvedena kompozicija Ivana Brkljačića “Mala bravura” za violinu solo. Kompoziciju je izveo rumunski violinista Eugen Cibisescu - Duran.