"PROLEĆE" za meco-sopran, bariton, violončelo i klavir

2013. cca 5 min. 30 sec
premijera: 16.05.2013. Sala Matice Srpske – Novi Sad
izveo: ansambl Gradilište (Ana Radovanović, Vlada Dinić, Neda Hofman i Srđan Sretenović)

 

"Mokranjac – varijacije na fragment iz Njest Svjat-a" za sopran i gudački kvartet

2011. cca 13 min
premijera: 01.06.2011. Skupština grada Beograda
izveli: Katarina Jovanović i gudački kvartet "Mokranjac"

 

"Da su meni oči tvoje" za glas, flautu i klavir, na stihove Jovana Ilića

2008. cca 4 min. 30 sec
premijera: 7.12.2009. Skupština grada Beograda
izveo: trio "Donne di Belgrado"

 

"Da su meni oči tvoje" za dva glasa i klavir, na stihove Jovana Ilića

2007. cca 4 min 30 sec

 

"Četiri brzalice" za glas, flautu i kontrabas

1997. cca 4 min
premijera: jun 1999. Kalemegdan, Beograd
izveli: Tijana Grujić (glas), Ana Rajković (flauta) i Đorđe Stijepović (kontrabas)

 

"Buket" za ženski glas, violončelo i živu elektroniku, na stihove Žaka Prevera

1996. cca 6 min
premijera: septembar 1996. FMU, Beograd
izveli: Jelena Božić (sopran), Vartan Baronian (violončelo) i Ivan Brkljačić (živa elektronika)

 

"Zašto?" za ženski glas i klavir, na stihove R. Tagore

1995. cca 6 min
premijera: 28.06.2007. Ruski dom, Beograd
izvele: Nevena Pavlović (sopran) i Jelena Popović (klavir)