cd izdanja

Ivan Brkljačić - SKC Live 2016.
Quattro temperamenti
Sax & sex
Šest i po
Presto
Da su meni oči tvoje
SaxKolo
Kuvada
Lento
Izdavač: Menart, Beograd 2017.

LP duo
Ivan Brkljačić – Komad, kolač, kolaž, za klavir četvororučno
Izdavač, LP duo
Beograd, 2016.

Gudački kvartet TAJJ
Ivan Brkljačić - Mokranjac - Varijacije na fragment iz Njest Svjata
Izdavač: Udruženje građana TAJJ, Novi Sad 2015.

Vladimir Gligorić
Ivan Brkljačić - Impromptu, svita za klavir
Izdavač: Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 2015.

Smiljka Isaković
Ivan Brkljačić - 4 lica doktora Dil-a za čembalo
Izdavač: Agencija Muzika klasika
Beograd, 2015.

Ansambl za novu muziku Gradilište
Ivan Brkljačić - ...U treptaju oka...za violončelo i klavir
Izdavač: Ansambl za novu muziku Gradilište, 2014.

Ansambl za novu muziku Gradilište
Ivan Brkljačić - Proleće za 2 glasa, violončelo i klavir
Izdavač: Ansambl za novu muziku Gradilište, 2013.

Kamerni orkestar Mokranjac
Ivan Brkljačić - Cavatina za violinu i gudače
Izdavač: Jugokoncert, 2013.

Gudački kvartet Mokranjac
Ivan Brkljačić - Mokranjac – Varijacije na fragment iz Njest Svjat-a
Izdavač: ZTC – Projektovanje zvuka, Beograd 2013.

Muzika klasika, CD 8
Ivan Brkljačić - "Kuvada"
Izdavač: Sokoj P&C 2012 Muzika Klasika

Donne di Belgrado
Ivan Brkljačić - "Da su meni oči tvoje"
Izdavač: Guitar Art Festival, 2012.

Internacionalni muzički magazin "Novi Zvuk"
CD br.28
Kompilacija
Ivan Brkljačić - "Kad se SEDAM puta digne zavesa..."
(orkestar RTS, Biljana Radovanović)
Izdavač: Sokoj - Mic, 2006.

Internacionalni muzički magazin "Novi Zvuk"
CD br. 26
Kompilacija
Ivan Brkljacic - "Cutting Edge"
(Trio Slavko Osterc, Slovenija)
Izdavac: Sokoj - Mic, 2006.

deo partiture

 

notna izdanja

"Flobclhoffy"
Izdavač: Brandstatter Yasna Musikverlag
Keln, Nemačka 2015.

korice

"Da su meni oči tvoje"
Antologija srpske solo pesme
Izdavač: Udruženje kompozitora Srbije
Beograd, Srbija 2014.

korice

"The Great Little J."
Contemporary Serbian Works for Marimba & Percussion Solo
Izdavač: Edition Musica Europea Nr.2020, Nebojša Jovan Živković,
Šipersfeld, Nemačka 2009.

deo partiture

"Cutting Edge"
Izdavač: Sloway Music Editions
Ljubljana, Slovenija 2006.

deo partiture