NOVI DEKANAT JUN 2015.

 

IZVOĐENJE KOMPOZICIJE U ASKOLI PIĆENU, ITALIJA

 

BRISEL – GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTAVA ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA

 

PREDAVANJE NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

 

11. KONFERENCIJA MUZIČKE TEORIJE I ANALIZE