Bienale - Zagreb

 

Matica Srpska - Novi Sad

 

Studenti

 

XXII Tribina kompozitora, Hol NBS - Beograd, 09.11.2013.

 

FMU, Katedra za muzičku teoriju, 23.12.2013.

 

Jam session, 30.12.2013.